Palvelemme Varsinais-Suomessa ja satakunnassa

Turun Autotyö Oy toimii Turun Runosmäessä. Toinen toimipisteemme Porin Autotyö sijaitsee Porin Kartanossa.

Yritys

Turun Autotyö on raskaan kaluston huoltoon ja korjaukseen erikoistunut yritys Turun Runosmäessä. Autotyö on perustettu vuonna 1981 ja sen omistavat toimitusjohtaja Heikki Oja sekä Turun raha-apu Oy. Raskaan kaluston myynti on loppunut, mutta sen osalta Niemi-Korpi Oy:n kanssa sovittu yhteistyö takaa ratkaisun tarpeisiisi.

Alkuaikoina Heikki Oja toimi itse asentajana ja huollossa liikekumppaninsa kanssa. Korjauksessa kävi pääasiassa henkilöautoja ja kevyttä kalustoa. Sittemmin Heikki Oja osti liikekumppaninsa osuuden ja yritys muutti nykyisiin tiloihinsa Runosmäkeen. Renault kuorma-autojen edustuksen myötä henkilöautot ja kevyt kalusto jäivät ja raskas kalusto tuli päätoimialaksi.

Iveco merkkiedustus alkoi vuonna 1990, jolloin edustettuna oli sekä Renault, että Iveco. Renaultin edustus loppui vuonna 1997, mutta Autotyö on nykyäänkin virallinen valtuutettu Iveco huoltokorjaamo. Iveco on kansainvälisesti yksi johtavista kevyiden, keskiraskaiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajista.

 

Ota yhteyttä

 

Huhtikuussa 2015 Turun Autotyöstä tuli virallinen VDL linja-autojen huoltokorjaamo. VDL Bus & Coach - yhtiön toiminta kattaa linja-autojen ja niiden alustojen kehitystyön, valmistuksen, myynnin ja jälkimarkkinointipalvelut, sekä käytettyjen linja-autojen oston ja myynnin. VDL Bus & Coach koostuu monista yhtiöistä, jotka toimivat yhteistyössä globaaleilla markkinoilla. Tuotantolaitokset sijaitsevat Alankomaissa ja Belgiassa.

Turun Autotyö kuuluu Bosch commercial vehicle – moduulikorjaamokonseptiin. Robert Bosch Oy ja Koivunen Oy lanseerasivat yhteistyössä uuden Bosch Commercial Vehicle -moduulikorjaamokonseptin Suomeen. Nyt Suomessa aloitettu BCV-konsepti on osa Boschin euroopanlaajuisesti käynnistettyä toimintaa, jonka tarkoitus on täydentää ja laajentaa jo olemassa olevia Bosch-jälkimarkkinakonsepteja myös raskaankaluston korjaamosektorille. BCV-konsepti tarjoaa raskaankaluston korjaamoille kokonaispaketin, johon olennaisena osana kuuluvat varaosapalvelun lisäksi monimerkkikorjauksen mahdollistavat testauslaitteet sekä Suomessa järjestettävät kohdennetut koulutukset.

Toimitamme Italialaisen Hydrocar:n moottori- ja vaihteistoulosottoja sekä niiden osia.

Turun Autotyö löytyy myös Porista

Porin Autotyö on raskaan kaluston huoltoon ja korjaukseen erikoistunut yritys Porin Kartanossa. Iveco edustus alkoi vuonna 1990, ja MAN edustus alkoi Porin Autotyöllä vuonna 2013, sekä VDL edustus vuonna 2015. 2013 liityimme Bosch Commercial Vehicle -modulikorjaamokonseptiin, joka mahdollistaa monimerkkikorjauksen vaatimat testauslaitteet, sekä Suomessa järjestettävät kohdennetut koulutukset. Porin korjaamo kuuluu myös Top Truck korjaamoketjuun. Lue lisää Porin liikkeen historiasta ja ajankohtaisista uutisista osoitteessa www.porinautotyo.fi.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Turun Autotyö Oy (0429596-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Janne Marjanen
0400 286 830
janne.marjanen@autotyo.com

Henkilörekisterin nimi

Turun Autotyö Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Turun Autotyö Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
janne.marjanen@autotyo.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna